Verzija 2017.07.000 z dne 26.5.2017

 • OLAP analiza struktura zaposlenih
  • Dodana nova polja: brez izplačila prevoza in drugo državljanstvo
 • Zaposleni
  • Dodano novo polje: brez izplačila prevoza
  • Dodano novo polje: drugo državljanstvo. Vnos je omogočen v primeru, če je izbrana šifra državljanstva.
  • Dodano novo polje: Podlaga ZZZS. Vsebina se samo izračuna ne enak način, kot med vnosom obrazca e-VEM.
 • Delovna mesta
  • Omogočen vnos trajanja poskusne dobe
  • Preglednica je razširjena z novimi podatki: veljavnost varstva pri delu (leta, meseci, dnevi), plačni razred min, plačni razred max, odpovedni rok (meseci, dnevi), poskusna doba (meseci, dnevi), šifra naziva JS, opis in interni opis
 • Odpravljene pomanjkljivosti na napotnici za zdravniške preglede

Natisni