Tiskanje

Podatke o delovnih postajah lahko natisnemo na tiskalniku ob kliku na gumb   - Izpis šifranta (Ctrl P) . Odpre se naslednje okno:

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

  • Šifra postaje od do – vpišemo oziroma izberemo šifre delovnih postaj za katere bi se izpisali podatki.
  • Oznaka aktivnosti – izberemo ali bomo natisnili le aktivne, le neaktivne ali vse delovne postaje.
  • Tiskanje opomb – v kolikor je opcija izbrana (kljukica) se bodo na izpisu pojavile tudi opombe delovnih postaj.
  • Opis liste – vpišemo opis (ime) liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
  • Razvrščanje - izbira je možna med: Šifri in Nazivu. Glede na izbiro se potem sortirajo podatki na izpisu.
  • Izpis nastavitev – izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se izpiše naslednja lista:

Natisni