Uvoz podatkov o osnovnih sredstvih in drobnem inventarju

·      Tipi uvoza: lahko izbiramo med uvozom podatkov iz tekstovne datoteke Dos projekta OS, tekstovne datoteke Dos projekta DI, tekstovne datoteke projekta OSW,  iz Dos projekta KZO ali baze projekta OSZ.

·      Datum prenosa: program predlaga zadnji dan in mesec predhodnega leta računalniškega datuma.

·      Analitike: izbiramo lahko med stroškovnim mestom, nosilcem, referentom in delovnim nalogom. Program ponudi Stroškovno mesto.

·      Uvoz izločenih OS,DI: lahko se odločimo ali bomo uvažali izločena sredstva ali ne. Program predlaga Ne.

·      Mesto datoteke: vpišemo mapo , kjer so shranjene tekstovne datoteke s  podatki o osnovnih sredstvih, ki jih želimo uvažati.

·      Številka uporabnika OSZ: polje je aktivno pri izbiri Tip uvoza = iz projekta OSZ.

Natisni