Oznaka aktivnosti na načinu plačil

V šifrantu Načini plačil je omogočeno aktiviranje/deaktiviranje posameznega načina plačila.

Oznaka aktivnosti na načinu plačil

Natisni