Zavihek »Delovni nalogi«

Zavihek je namenjen vnosu opravljenega dela delavca za določen dan po vseh delovnih nalogih, na katerih je delavec delal.

Zavihek vsebuje preglednico z vrstičnim vnosom:

·      Z.Št. – zaporedna številka vnosa (se dodeljuje samodejno) .

·      Knjiga DN – vpišemo (izberemo) knjigo delovnega naloga.

·      Leto DN – vpišemo (izberemo) leto delovnega naloga.

·      Številka – vpišemo (izberemo) številko delovnega naloga katerega je delavec opravljal. V kolikor smo delovni nalog izbrali iz preglednice delovnih nalogov se podatek o knjigi, letu in številki samodejno prepiše.

·      Izdelek – prikaz naziva izdelka, ki se je izdeloval po izbranem delovnem nalogu (če je na delovnem nalogu izdelek bil naveden).

·      EM – enota mere izdelka.

·      Izdelana količina – vnesemo lahko izdelano količino izdelka.

·      Čas začetka – vpišemo čas pričetka izvajanja dela (v obliki HH:MM:SS).

·      Čas konca – vpišemo čas zaključka izvajanja dela (v obliki HH:MM:SS).

·      Redno delo – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

 

V kolikor imamo v nastavitvah programa vklopljeno tudi funkcijo »Delo-urnik« lahko vnašamo še naslednje podatke:

·      Redno delo popoldan – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

·      Redno delo nočno – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

·      Nadure 1 – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

·      Nadure 2 – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

·      Nadure 3 – podatek se izračuna iz razlike med časom zaključka in časom začetka, lahko ga tudi popravimo/vnesemo.

·      Stroj – vnesemo lahko šifro stroja (ali jo poiščemo iz šifranta), ki ga je delavec uporabljal pri delu.

·      Naziv stroja – prikaže se naziv uporabljenega stroja.

 

Obstoječo (označeno)  vrstico lahko tudi kopiramo v novo preko gumba  (kopiraj zapis).

 

Preglednica ima tudi gumb Premeči (Alt+E), s katerim lahko spreminjamo vrstni red obstoječih vrstic v preglednici. Po izboru tega gumba se odpre okno Razvrščanje:

 

V oknu poiščemo (označimo) vrstico, kateri želimo spremeniti vrstni red in jo preko gumba Gor (ALT+G) oziroma Dol (Alt+D) pomaknemo na želeno mesto.

 

Pod preglednico se nahaja tudi gumb  (ponovno preračunaj) s pomočjo katerega lahko za označeno vrstico ponovimo preračun posameznih vrst ur dela.

Natisni