Kupci in Dobavitelji

Ko se v programskem oknu postavimo na meni Kupci ali Dobavitelji se nam odpre šifrant strank.

Opomba: Šifranta Kupci in Dobavitelji sta ločena, ker program dovoljuje uporabo ločenih šifrantov Strank za Kupce in Dobavitelje.

Navodila o šifrantu strank so opisana v navodilih SAOPsf  v poglavju Splošni šifranti.

Natisni