Zavihek Zavezanec

Davčna številka - vpišemo davčno številko.

Datum izstopa - vpišemo datum, ko je (če je) zaposleni izstopil iz pokojninskega načrta.

Opomba - podatek je primeren za beleženje pripomb, ki se nanašajo na podatke za dohodnino izbranega zaposlenega.

Natisni