Verzija 2020.04.003 z dne 6.4.2020

Obračun storitev

Na podlagi okrožnice MIZŠ, 6030-2/2020 z dne 26.3. 2020 zaradi izrednih razmer, ko je bil vrtec zaprt v drugi polovici meseca, zaradi korona virusa (Covid-19), smo uredili program OST tako, da bo možen izračun za prvo polovico meseca kot do sedaj, za drugo polovico meseca marca pa se staršem cena zmanjša za celotne stroške neizvajanja programa. 

  • Omogočeno je izbrati nov status VrtecZaprt na: Šifranti – Šifranti vrtci – Programi, pri vnesi in popravi zapis.

Natisni