Otvoritev leta

Obdelavo poženemo preko Pripomočki à Otvoritev leta:

 

Ko poženemo pripomoček »Otvoritev leta«, se nam odpre okno, v katerega lahko vnesemo datum, na katerega hočemo izvšiti prenos odprtih računov, računov z datumom opravljanja v naslednjem letu in plačil z datumom plačila v naslednjem letu v novo poslovno leto. Ponudi se začetni datum naslednjega koledarskega leta.

 

Po potrditvi, se izvedejo dve kontroli:

  1. V primeru, da šifrant obdobij ni urejen, se bo pojavilo opozorilo  .

V tem primeru ni mogoče narediti otvoritve leta, najprej je potrebno šifrant obdobji uredit. Preverite, da imate šifrant obdobij urejen tako, da je odprto obdobje 000, ki ustreza otvoritvi in obdobja od 001 do 012, ki ustrezajo mesecem poslovnega leta, v katerem ste. Vsi, ki ste že knjižili račune ali plačila z datumom opravljanja ali datumom plačila za naslednje poslovno leto, imate najverjetneje obdobje 012 odprto tako, da je datum do večji od 31.12.2011.

Primer šifranta obdobij, kjer so meje posameznih mesecev pravino nastavljene:

 

  1. V primeru, da imate v poslovnem letu, v katerega želite narediti otvoritev že zapisane podatke, vsa bo program opozoril »Otvoritev leta ni mogoča, ker imate nekatere podatke že vpisane v novem poslovnem letu!«

 

Po potrditvi obdelave Otvoritev leta se bodo vsi na datum začetnega stanja odprti računi zapisali v novo poslovno leto v obdobje 000, vsi računi z datumom opravljanja enakim ali večjim od datuma otvoritve pa v ustrezna obdobja glede na mesec datuma opravljanja. Vsa pozneje izvedena plačila oziroma preplačila se bodo zapisala v ustrezna obdobja glede na mesec plačila.

Po končani otvoritvi dobite izpis, kaj je otvoritev prenesla v novo poslovno leto:

 

Staro poslovno leto se zaklene in v njem popravki niso več mogoči, omogočen pa je pregled. V tabeli obdobji se datumske meje same spremenijo (povečajo za eno leto).

OPOZORILO: Pred obdelavo Otvoritev leta obvezno naredite arhiv podatkov.

Natisni