Verzija 2017.03

  • Dodan nov sistem predlaganja prodajnih cen artiklov na delovnih nalogih. Do sedaj so se cene predlagale vezano na datum delovnega naloga od sedaj naprej pa lahko v nastavitvah programa določimo ali se cene predlagajo vezano na datum delovnega naloga ali pa sistemski datum vnosa vrstice artikla v delovni nalog.
  • Varnostni sistem - menijski varnostni sistem vezan na pripomočke se je za določene pripomočke preimenoval, tako predhodne nastavitve preko katerih so bile uporabnikom dodeljene pravice za uporabo teh pripomočkov ne bodo delovale (pripomočki bodo onemogočeni) in bo potrebno varnostne nastavitve ponastaviti.

Natisni