Izračun osnov za boleznino za vse, ki ste v letu 2020 izplačali poslovno uspešnost, ki ni bila vezana na prisotnost zaposlenega

Pri izračunu osnov za boleznino smo ugotovili, da izračun zaradi spremembe vrste dohodka za poslovno uspešnost od 1.1.2020 dalje (poroča se na šifro 1111 in ne več na 1001 ali 1009) ni pravilen, saj se v osnovo ne zajame izplačana poslovna uspešnost.

Prosimo vse, ki ste v letu 2020 izplačali poslovno uspešnost, ki ni bila vezana na prisotnost zaposlenega (na zbirnem REK obrazcu izbrali 1151), da izračun boleznin ponovno izvedete.

Izračun osnov za boleznino za vse, ki ste v letu 2020 izplačali poslovno uspešnost, ki ni bila vezana na prisotnost zaposlenega

Natisni