O programu

Program Davek na dodano vrednost je namenjen obračunavanju davka na dodano vrednost in deluje v okolju Windows 98/NT/ME/2000/XP/Vista. Uporabljamo ga samostojno ali v povezavi z drugimi programi, kot so npr. Enostavno knjigovodstvo, Dvostavno knjigovodstvo, Prejeti računi. Samostojna uporaba je primerna predvsem takrat, ko želimo davčno knjigovodstvo spremljati ločeno od glavne knjige.

 

 

Program je sestavljen iz sklopov:

·      vnašanje prejetih računov v Knjigo prejetih računov (obrazec P-RAČ);

·      vnašanje prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti v Knjigo prejetih računov za pridobitve blaga znotraj Skupnosti (obrazec P-RAČ-P);

·      vnašanje prejetih računov v Knjigo uvoza (obrazec E-UVOZ);

·      vnašanje izdanih računov v Knjigo izdanih računov (obrazec I-RAČ);

·      vnašanje izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti v Knjigo izdanih računov za dobave blaga znotraj Skupnosti  (obrazec I-RAČ-D);

·      obračun davka na dodano vrednost za izbrano obdobje z izpisom obrazca DDV-O;

·      priprava Rekapitulacijskega poročila z izpisom obrazca RP-O;

·      knjiženje obračuna oz. priprava zaključne temeljnice za knjiženje v dvostavno knjigovodstvo;

·      pregledi knjig po različnih kriterijih.

Natisni