Verzija 2019.07.001

 • Na delovni nalog je dodano novo polje »Naročnikov delovni nalog« v katerega lahko vpišemo originalno številko delovnega naloga našega kupca (npr., če izvajamo zanj kooperacijsko proizvodnjo).
  • Vidnost tega novega polje je pogojeno z nastavitvami v knjigi delovnih nalogov; dodana je nova nastavitev (zavihek »Ostale nastavitve«, polje »Naročnikov delovni nalog«). Nastavitev mora biti vključena (kljukica).
  • Na preglednico delovnih nalogov je dodana kolona »Naročnikov DN« (na preglednico si jo mora uporabnik vključiti).
  • Vsebino tega novega polja lahko polnimo tudi preko čarovnika za uvoz delovnih nalogov.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na čarovniku za uvoz delovnih nalogov smo dodali možnost razpoznavanja izdelkov tudi preko črtne kode artikla.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji prenosa serijskih številk (na pregledu nadrejenih delovnih nalogov) se sedaj na nadrejene delovne naloge prenese toliko serijskih številk podrejenega (pol)izdelka, kot je njegova potreba v nadrejenem nalogu.
 • Knjiženje – delovni nalogi; serijske številke delovnega naloga, se v »Polnem zapisu« prikazujejo tudi, če je nalog zaprt.
 • Knjiženje – delovni nalogi; na funkciji »prenos« odpravljena kontrola razpoložljivosti zaloge v primeru izbire delovnih nalogov »iz preglednice« in izvedbi prenosa skozi naročilo kupca.
 • Izpisi – Analize in izpisi opravljenega dela – Doseg časovnih norm po izdelkih; med izbirne pogoje izpisa smo dodali tudi možnost, da omejimo analizo izdelkov tudi po delavcih, ki so v izbranem obdobju prijavili opravljeno delo skozi delo delavcev.

Natisni