Verzija 2017.02.000

 • Knjiženje
  • Prejemi in Predprejemi
   • Popravek na vrstičnem vnosu: vnos popustov 2.popust...5.popust je možen tudi na vnosni preglednici.
   • Dopolnjeno predlaganje odvisnih stroškov na vnosu vrstic iz šifranta artiklov: če je na poslovalnici nastavitev izračuna kalkulacij iz cenikov artiklov, se odvisni stroški na vrstici niso predlagali. Sedaj je to dopolnjeno na način, da če cena iz nabavnega cenika ni najdena, se kalkulacija predlaga iz zadnje kalkulacije, s tem pa se predlagajo še odvisni stroški iz artikla. Če pa je nabavna cena bila najdena v ustreznem ceniku, pa se odvisni stroški na vrstici ne predlagajo.
  • Gotovinska prodaja
   • Na vnosu šifer bonitet se program zapomni vpisane šifre po posameznih davčnih stopnjah in jih naslednjič predlaga
   • Ureditev prikaza skupnih zneskov pri izpisu protokola knjiženja v knjigovodstvo. Ti zneski so se lahko prekrivali z razdelilnimi črtami na izpisu.
  • Sestavnice
   • Uvedena je kontrola nad aktivnimi sestavnicami pri prenosih le-teh v promete gotovinske in negotovinske prodaje. Enako za koriščenje sestavnic na prejemih in predprejemih (ustrezne nastavitve). Pri izboru sestavnic se neaktivnih ne da izbrati, ravno tako niso prikazane na preglednici pri prenosih. V samem šifrantu sestavnic so neaktivne sestavnice na preglednici izpisane v rdeči barvi. Pri urejanju posamezne sestavnice se vrstice z neaktivnimi sestavnimi deli ravno tako obarvajo rdeče.
  • Začetno stanje
   • Pripomoček »Kontrola začetnega stanja«: popravek prikaza ob izboru »Skrij parametre«.

Natisni