Delovni nalog za kooperanta

Opcija je namenjena izpisu kooperantskih delovnih nalogov. Ob tej izbiri se odpre okno, kjer podamo podrobnosti za želeni izpis.

 • Knjiga DN od do – razpon knjig delovnih nalogov za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Leto DN od do – vnos intervala med leti delovnih nalogov. Leto lahko vnesemo ali izberemo med leti za katere so odprti delovni nalogi.
 • Številka DN od do – vpišemo številke delovnega naloga za katere bi se izpisali podatki.
 • Datum DN od do – razpon datumov razpisa delovnih nalogov katere želimo izpisati.
 • Pričetek izdelave od do – razpon datumov pričetka izdelave za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Izdelek od do – razpon šifer izdelkov za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Naročilo – vnos (oznake, številke) naročila za katerega želimo izpis delovnega naloga.
 • Naročnik od do -  vnos ali izbor razpona šifer stranke (naročnikov) za katere želimo, da se izpišejo delovni nalogi.
 • Stroškovno mesto od do – vnos ali izbor šifer stroškovnih mest za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Stroškovni nosilec od do – vnos ali izbor šifer stroškovnih nosilcev za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Referent od do – vnos ali izbor šifer referentov za katere želimo izpisati delovne naloge.
 • Kooperant od do -  vnos ali izbor šifer strank (kooperantov) za katere želimo, da se izpišejo delovni nalogi.
 • Tiskanje sestave – izberemo ali se na delovnem nalogu za kooperanta tiskajo sestavine (materiali) ali ne.
 • Tiskanje opomb – izberemo ali se bodo tiskale opombe tehnologije ali ne.
 • Naziv liste – vpišemo ime liste, ki se bo natisnilo v glavi izpisa.
 • Izpis nastavitev– izberemo ali se na koncu liste izpišejo nastavitve ali ne.

 

Po vnosu želenih podatkov se odpre preglednica z možnimi izpisi kooperantskih delovnih nalogov. Primer standardnega izpisa:

 

Natisni