Sprememba kontov

Pomembno:  Obdelava spreminja podatke kontov na osnovnih sredstvih in DI, zato pred obdelavo priporočamo arhiviranje baze trenutnega uporabnika.

Program uporabimo za spreminjanje šifer kontov, ko se celotna šifra konta preseli na novo šifro konta.

Ob zagonu programa se nam odpre preglednica šifranta kontov. Najprej vpišemo datum spremembe. To je datum, ko smo osnovna sredstva fizično selili med konti.

 V preglednici je stolpec Nova šifra konta, ki ga izpolnimo pri tistih šifrah kontov, kjer želimo spremembo.

Z aktiviranjem gumba Potrdi  bo program začel z delom.

Obdelava nam bo spremenila podatke šifre konta na osnovnih sredstvih. Šifrant kontov ostane nespremenjen.

 

Natisni