Primerjava računov z izdajami MSP

Primerjava računov z izdajami MSP (Alt S) je namenjena primerjavi količin artiklov na računih s količini artiklov na izdajah Materialno skladiščnega poslovanja MSP, ki so povezane s temi računi. Obdelujejo se samo artikli, ki se jim vodijo zaloge. Prikazujejo se samo podatki za kombinacije račun/artikel, ki imajo neusklajene količine na računih in izdajah.

Ob zagonu se najprej odpre okno z nastavitvenimi podatki:

Vnesemo lahko naslednje nastavitve:

·      Knjiga – vnesemo izberemo knjigo računov, katere račune želimo primerjati z izdajami. Če je podatek neizpolnjen, se kontrolirajo vse knjige računov.

·      Datum – vnesemo ali izberemo časovno obdobje računov, katerim želimo primerjati količine artiklov. Privzeto obdobje je tekoči računalniški datum.

·      Številka – vnesemo lahko od/do številke računa. Nastavitev lahko uporabljamo samo, če je vnesena šifra knjige računov.

·      Naziv liste – vpišemo naziv liste, ki ga želimo natisniti v glavi dokumenta.

·      Izpis nastavitev – označimo ali želimo na poročilu natisniti tudi nastavitvene podatke ali ne.

 

Na preglednici se nahajata naslednja gumba:

 Opusti (Alt O) – zaključi delo in nas vrne glavni meni.

 Potrdi (Alt P) – potrdi vnesene nastavitve in pripravi preglednico z rezultati.

Če za izbrane nastavitve ni neusklajenih podatkov, se prikaže naslednje obvestilo:

Če so neusklajeni podatki najdeni, se prikaže preglednica z rezultati:

Z dvoklikom ali tipko Enter na izbrani vrstici preglednice, zaženemo prikaz detajlnih podatkov, katere izdaje Materialno skladiščnega poslovanja MSP so povezane s prikazano neusklajeno vrstico računa.

Tisk neusklajenih dokumentov je zaženemo s pomočjo gumba  - Tiskanje (Ctrl P). Odpre se okno s predogledom poročila. Poročilo lahko iz preogleda natisnemo ali shranimo na standardni način.

Natisni