Zbir plačil in računov

Program je namenjen pripravi tabele v kateri so zbrani podatki o plačilih in računih za izbrane konte in izbrana obdobja po strankah in dokumentih.

Ob zagonu  se nam odpre naslednje okno:

 

 

Natisni