Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

 • Naročila kupcev in odpremni nalogi
  • Dopolnjene kontrole glede dolga stranke tudi v primerih spremembe stranke na obstoječih dokumentih.
 • Izpisi
  • Napoved zaloge
   • Spremenjen način upoštevanja prevzetih količin iz naročil dobaviteljem. S tem je odpravljena težava, ko se je v določenih primerih izkazala negativna količina.
 • Pripomočki
  • Priprava naročil dobaviteljem
   • Dodana možnost upoštevanja samo potrjenih naročil.
   • Dodan nov Tip predloga naročila: "Artikli pod minimalno zalogo - Napoved". V tem primeru se upošteva trenutna zaloga in podatki glede upoštevanja določenih dokumentov.

Natisni