Verzija 2019.01.003

Osnovna sredstva in drobni inventar

Obračuni in inventura – Inventura – Vnos inventure -Prenos nahajališč in SM

Urejen je prenos Nahajališč in stroškovnih mest, da ne prepiše predhodnih zapisov in posledično podvoji npr.količino, nabavno vrednost, itd.

Natisni