Gumb »Kopiranje«

Delovne naloge lahko kopiramo. Kopiranje izvedemo na preglednici delovnih nalogov preko gumba Kopiranje DN  (Alt + K)

Ob aktiviranju se odpre okno

Vnosni podatki so:

 • Knjiga DN v katero se kopira – vnos (izbor) knjige delovnih nalogov v katero se bodo kopirali izbrani delovni nalogi.
 • Leto DN v katerega se kopira – vnos (izbor) leta delovnega naloga v katerem bodo nastali kopirani nalogi.
 • Številka DN od do – vnesemo (izberemo) razpon številk delovnih nalogov, ki jih želimo kopirati. Delovne naloge lahko izberemo tudi preko »izbira iz preglednice«, ki nam omogoči izbor delovnih nalogov izven razpona od do številke.
 • Faktor povečanja – določimo lahko tudi faktor s katerim se bo množila izbrana količina iz kopiranega delovnega naloga.
 • Zaokroževanje količin – izberemo kako se bo kopirana količina zaokrožila.
 • Količina kopiranja – izberemo ali se pri kopiranju v nov delovni nalog kot razpisana količina prenese razpisana ali izdelana količina izvornega delovnega naloga.
 • Rok izdelave –  nastavitve vezane na izračun roka izdelave kopiranih delovnih nalogov:
  • Brez – rok izdelave se ne določi.
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum roka izdelave vsem delovnim nalogom
  • Dni pred datumom iz kopiranega DN - vnesemo število (delovnih) dni za katere je rok izdelave kopiranega delovnega naloga pred datumom pričetka izdelave iz kopiranega naloga.
 • Datum pričetka izdelave –  nastavitve vezane na izračun datuma pričetka izdelave kopiranih delovnih nalogov:
  • Enako roku izdelave –kopirani nalog ima datum pričetka izdelave enak roku izdelave
  • Vnos datuma – vnesemo datum kateri se določi kot datum pričetka izdelave vsem delovnim nalogom,
  • Izračun po pretočnem času – datum pričetka izdelave se izračuna glede na pretočni čas izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – število delovnih dni iz pretočnega časa izdelka),
  • Izračun po dnevni količini – datum pričetka izdelave se izračuna glede na dnevno količino izdelave izdelka (rok izdelave delovnega naloga – razpisana količina/dnevna količina izdelka).
 • Avtomatsko dodeli serijo izdelka – v kolikor je opcija vklopljena, se bo serija izdelka na delovni nalog vpisala samodejno (če se izdelku spremljajo serije) po sistemu nastavljenemu v spremenljivkah okolja.
 • Avtomatsko dodeli serijske številke - v kolikor je opcija vklopljena (ü) potem se v delovnem nalogu izpolnita podata »Serijska št. od« in »Serijska št. do« po sistemu določenem v nastavitvah okolja (ključ VRPSERST).
 • Ne kopiraj opombe – v kolikor je opcija vključena, se opomba delovnga naloga ne kopira.
 • Ne kopiraj podatka o naročilu – v kolikor je opcija vkloplje, se ne kopira polje naročilo delovnega naloga.

Kopiranje izvedemo z gumbom »Potrdi« (Alt + P).

Pri kopiranju se v kopirani delovni nalog prenesejo ključni podatki izbranega delovnega naloga (kot npr. sestavnica delovnega naloga, tehnologija delovnega naloga,…), Določeni specifični podatki individualnega delovnega naloga, kot sta npr. rok izdelave in datum pričetka izdelave, pa samo, če je tako nastavljeno v nastavitvah knjige delovnih nalogov.

 

Preko gumba »Nastavitve« lahko nastavimo (predlagane ali privzete vrednosti), ki se pojavijo ob aktiviranju okna obdelave. Dostop do nastavitev obdelave lahko nepooblaščenim operaterjem preprečimo preko aplikacijskega varnostnega sistema.

Natisni