Verzija 2017.012

 • Šifranti – tehnološki postopki; možnost vpisa alfanumerične šifre tehnološkega postopka (če je tako urejeno na »maskah«).
 • Knjiženje – delovni nalog – »nalepke«; prenovili smo sistem za tiskanje nalepk delovnih nalogov; dodali tudi možnost tiskanja nalepk po naročilih kupcev.
 • Pripomočki – popravljanje količin DN; sedaj je možno vnašati tudi količine večje od 1000.
 • Izpisi – kalkulacija po standardni sestavnici; dopolnili smo kalkulacijo porekla, tako, da se lahko izračunava vrednosti tudi pri količinah izdelka večjih od 1.
 • Dopolnjena pravila za vnos delo delavcev v primeru, ko delovni nalogi nimajo tehnološkega postopka ampak samo tehnološko sestavnico.
 • Delovne naloge lahko prenašamo v zunanji MES sistem:
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je dodan nov sklop nastavitev »MES« preko katerih nastavimo vrsto povezave delovnih nalogov na zunanji MES sistem ter lahko vključimo opcijo avtomatskega prenosa.
  • Šifranti – knjige delovnih nalogov; na zavihku »Ostale nastavitve« je dodan nov sklop nastavitev »MES« preko katerih nastavimo vrsto povezave delovnih nalogov na zunanji MES sistem ter lahko vključimo opcijo avtomatskega prenosa.
  • Šifranti – tehnološki postopki; na tehnološki postopek sta dodana podatka »Prenos v MES« ter »Delovna postaja«.
  • Knjiženje – delovni nalogi; v »glavo« delovnega naloga sta dodana podatka »Prenos v MES« ter »Delovna postaja«. Podatka se preneseta iz tehnološkega postoka, na nalogu jih lahko spremenimo
  • Knjiženje – preglednica delovnih nalogov; v preglednico smo dodali dve koloni »Prenos MES« ter »Preneseno v MES«. Prva prikaže podatek ali se delovni nalog prenaša v MES sistem, druga pa ali je nalog že prenesen v MES sistem. Delovni nalogi preneseni v MES sistem se v preglednici prikažejo v vijolični barvi (besedilo). Med funkcije preglednice (desni klik miške) smo dodali funkciji »Prenos MES« in »Stop MES«, ki nalog preneseta v MES sistem (tvori se ustrezna datoteka) ali pa izvede preklic prenosa. Dodana je tudi funkcija »Log MES«, ki prikaže dnevnik prenosov izbranega naloga.
  • Varnostni sistem – v funkcijski varnostni sistem smo dodali novo nastavitev »VRP – DELOVNI NALOGI; upravljanje MES«. Operaterji (ali skupine), ki imajo to nastavitev vklopljeno imajo onemogočeno upravljanje nastavitev prenosa v MES (tehnološki postopki, delovni nalogi) in onemogočene funkcije »Prenos MES«, »Stop MES« in »Log MES«

Natisni