Verzija 2019.15.004

Dvostavno knjigovodstvo
Dnevne obdelave – Posredno knjiženje: gumb Knjiži - urejeno knjiženje zapiranja postavk in brisanja nalogov.

Fakturiranje

Spremenjena funkcija za izračun RVC. S tem so odpravljene tudi težave na OLAP analizi prodaje in osveževanju prikaza RVC na vnosnih oknih.

Natisni