Verzija 2021.04.001 z dne 15.03.2021

 • Formule
  • Pripravljan nova formula NADPO ki računa urno osnovo za obračun nadomestil glede na veljavnost mesečnega seštevka za iskanje.
 • Šifrant vrste obračunov
  • Odpravljena težava z urejanjem vrstic kontiranja prispevkov.
 • Urejen prikaz daljših nazivov zaposlenih na obračunskem listu.
 • e-BOL
  • Urejen izračun prvega dne v breme ZZZS v primeru bolniške odsotnosti, ki se začne na soboto in koledarja 5×8.
 • e-NDM
  • Omogočeno pošiljanje priponk, ki imajo vrsto priponke različno od 731 – bolniški listi tudi v primeru refundacij, ki imajo povezavo z e-BOL.
 • Izračun redne delovne uspešnosti v javnem sektorju
  • Urejen izračun zneska ostanka v primeru, ko nobena ocena ni vpisana.
  • Omogočen vpogled v podatke osnovna plača, A010 osnova za izračun in znesek za izplačilo po mesecih obračuna na katere se obračun uspešnosti nanaša.
 • Obračun za javni sektor
  • Odpravljene težave pri izračunu Z120 pri izračunu nadomestil po KPVIZ
 • Planiranje odsotnosti
  • Nova analiza dopustov v kateri so prikazane potrjene, nepotrjene prijave dopusta in število dni in ur dopusta, ki je še na razpolago
 • Obrazec 1-ZAP/M:
  • Dopolnitev priprave obrazca. Možnost izločanja posameznih vrst obračuna pri izračunu zneskov.

Natisni