Verzija 2019.03.001

 • Knjiženje – plan proizvodnje; na funkciji »Priprava« plana smo dodali možnost izbire artiklov tudi po povezani šifri artikla.
 • Knjiženje – kooperacija; na izdajah v kooperacijo smo dodali funkcijo tiskanja »nalepk«.
 • Izpisi – Prvi možni termin izdelave; dodali smo izpis (pripomoček) za izračun prvega možnega termina (datuma) izdelave za poljuben izdelek, količino in datum pričetka izdelave.
 • Na spremljanju tehnološke kooperacije smo uredili možnost spremljanja prejetih izmetnih količin:
  • Na vrstici prejema lahko označimo, da je prejeta količina izmet in lahko izberemo razlog (vrsto) izmeta.
  • Na izpisu prejema so posebej označene količine izmeta.
  • Skupna vrednost prejema ne vsebuje vrednosti izmetnih količin.
  • Na izpise kooperacije smo dodali OLAP analizo nad prejemi iz kooperacije preko katere lahko analiziramo tudi količine in vrednosti izmeta.

Natisni