Nove zahteve poročanja vrtcev občinam

Vezano na spremembo Zakona o vrtcih UL 55/2017, 28.b člen in dopisom Ministrstva za finance županom in finančnim službam občin št. 4102-80/2017, so se pojavile nove zahteve poročanja vrtcev občinam, katere doplačujejo ceno programa otrokom s stalnim bivališčem znotraj le teh. Več o tem si preberite v priloženih navodilih.

Nove zahteve poročanja vrtcev občinam

Natisni