Izvoz odkupov v knjigovodstvo

Izvoz odkupov v knjigovodstvo pripravi iz odkupov, ki imajo znan datum plačila, podatke za knjiženje v Dvostavno knjigovodstvo DK in davčno knjigovodstvo DDVc.  Izvoženi odkupi se označijo, da so že bili preneseni v dvostavno knjigovodstvo, tako, da se ne ponovno prenašajo. Če je v nastavitvah vzpostavljena povezava z Plačilnim prometom PP potem se najprej podatki poknjižijo v plačilni promet in nato v DK in DDVc.

Iz preglednice predprejemov se preneseta Leto in Vrsta prometa za izvoz podatkov. Pred zagonom vnesemo naslednje nastavitve:

Številka dokumenta – vpišemo obseg številk predprejemov - odkupov, ki jih želimo izvažati v knjigovodstvo.

Datum odkupa – vpišemo datumske meje dokumentov odkupa, ki jih želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Dobavitelj – vpišemo oziroma izberemo od do šifre dobavitelja za katerega dokumente želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Stroškovno mesto – vpišemo ali izberemo stroškovna mesta, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Stroškovni nosilec – vpišemo ali izberemo stroškovne nosilce, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Delovni nalog – vpišemo ali izberemo delovne naloge, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Referent – vpišemo ali izberemo referente, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Analitika – vpišemo ali izberemo analitike, katerih odkupe želimo izvoziti v knjigovodstvo.

Skupina za člane – tu se izbere skupino strank, ki pomenijo člane nekega združenja. Za te se potem knjižijo podatki na druge konte, kot za nečlane.

Področje – vpišemo mapo, v katero se bo odložila datoteka z izvoženimi podatki. Vnos podatka je obvezen.

 

V primeru povezave s prometnimi podatki Dvostavnega knjigovodstva DK, se podatki neposredno izvozijo v posredno knjiženje dvostavnega knjigovodstva in knjigo prejetih računov P-RAČ davčnega knjigovodstva DDVc. V tem primeru moramo obvezno izpolniti naslednja dva podatka:

Datum odkupa – predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet.

Datum izplačila – predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet.

Datum izplačila za člane – predlaga se tekoči datum. Ta datum se prenaša potem v glavno in davčno knjigo, ter v plačilni promet.

Tip naloga – vpišemo ali izberemo vrsto plačilnega naloga na katerega se bodo prenesli podatki.

Temeljnica DK – vpišemo ali izberemo temeljnico, na katero se bodo knjižili podatki v dvostavnem knjigovodstvu.

Dogodek DK – vpišemo ali izberemo dogodek Dvostavnega knjigovodstva, na katerega se bodo podatki knjižili.

 

Če je povezava s plačilnim prometom se najprej pokaže preglednica s podatki, ki se bodo prenesli v plačilni promet. Ta preglednica je tronivojska.

V prvem nivoju vidimo vrstice, ki imajo seštete predprejeme in prikažejo skupno vrednost po dobavitelju.

Če je vrstica rdeča, pomeni da stranka v tej vrstici nima vnesene banke. V takem primeru se ne bodo knjižili ti podatki.

 

Na drugem nivoju se vidijo predprejemi, ki bodo upoštevani pri obračunu.

 

Na tretjem nivoju so vidne postavke izbranega predprejema.

 

Ob potrditvi se knjižijo podatki v plačilni promet, glavno knjigo in davčno knjigo.

Natisni