Verzija 2017.04.003

  • Odpravljena težava na pregledu rezervacij in uvozu vrstice na prevzem, ko se pojavilo opozorilo: "Tipe mismatch for field...expecting: String actual: Widestring."

Natisni