Verzija 2018.05.001 z dne 06.04.2018

  • V analizo obračunov in analizo obračunskih vrstic so dodani zneski posameznih prispevkov.
  • Urejeno zaokroževanje urne postavke na izpisu zahtevka za refundacijo.
  • Omogočeno shranjevanje neto zneskov pred nadaljevanjem vnosa obračunskih vrstic.
  • Dopolnjena delitev prispevkov po vrstah obračuna v primeru refundacij.
  • Urejen preračun neto na bruto v primeru obdavčenih materialnih stroškov ali drugih osebnih prejemkov.
  • Izločanje odtegljaja z negativnim zneskom iz obračuna
  • Obračun in REK-1 za detaširane po 45a členu

Natisni