Usklajevanje proračuna

Obdelava se uporablja v primeru vodenja evidence proračunskih postavk.  z obdelavo se ponovno seštejejo:

·      Poraba: obremenitev proračuna za prejeti račun, za znesek vpisan pri vnosu podatkov na proračunsko postavko, na zavihku EPP.

·      Plačano: podatki knjiženi na kontih v razredu 4 in 5, ki se po Stroškovnem nosilcu in kontu povezujejo s proračunsko postavko.

·      Pred obremenitve: nerealizirana javna naročila.

K že obstoječim podatkom, ki se zbirajo pri obdelavah evidence proračunskih postavk v modulu PRAC,  se prištejejo tudi podatki vezani na proračun in knjiženi samo v glavni knjigi (podatki osebnih dohodkov,..).

Natisni