Pogosto uporabljeni gumbi

V večini oken se pojavljajo sledeči gumbi:

      Odpira šifrant.

        S klikom na ta gumb (puščico) se odpre:

Spustni seznam, v katerem izberemo eno izmed možnosti, npr. Vrsta stranke:

Koledarček, v katerem poiščemo datum.

Program vedno predlaga današnji datum, seveda pa lahko izberemo tudi kakšen drugi datum: če je to datum v preteklih mesecih, najprej se postopoma s pomočjo gumba  premaknemo na iskan mesec in označimo še dan v mesecu.

 

Če pri delu s programom uporabljamo tipkovnico, je bližnjica za oba gumba Alt + dol, za odpiranje šifranta pa lahko uporabimo tudi tipko F2.

Natisni