Verzija 2020.17.001 z dne 18.12.2020

  • med podatke klienta za API dostope je dodan podatek geslo za kriptiranje. Oblika gesla je usklajena z varnostno politiko iCentra.

Natisni