Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

  • Izpisi in pregledi - Izpis odprtih postavk

Ko izberemo vrsta izpisa Opomini, je tabela dopolnjena s podatki: davčna številka, datum računa, datum zapadlosti ter ime otroka, razred in mobilna št. plačnika,  telefonska številka plačnika.

Omogočen je izvoz v excel (z desnim klikom na miško).

  • Računi in plačila - Plačevanje

Na Plačevanje po postavki je dodano  polje Opomba (za poljuben vpis) ter v preglednici

Pri uvozu izpiska se v primeru ustrezne povezave na glavno knjigo napolni tudi podatek o dokumentu

Natisni