Dodajanje Knjižnih skupin vezanih na artikle

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Knjižne skupine - Artikli, kamor vpišemo knjižno skupino, konto realizacije in konto rabata vezana na to knjižno skupino.

  • Knjižna skupina artiklov – vpišemo knjižno skupino artiklov oziroma jo izberemo v šifrantu Knjižne skupine. Na tem mestu lahko knjižne skupine artiklov tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Konto realizacije – vpišemo konto realizacije oziroma ga izberemo v Kontnem planu. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Konto rabata – vpišemo konto rabata oziroma ga izberemo v Kontnem planu. Na tem mestu lahko konte tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo.
  • Stroškovno mesto – vpišemo stroškovno mesto oziroma ga izberemo v Stroškovnih mestih. Na tem mestu lahko stroškovna mesta tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem zapisu se predlaga iz Knjižnih skupin – Konti.
  • Stroškovni nosilec – vpišemo stroškovni nosilec oziroma ga izberemo v Stroškovnih nosilcih. Na tem mestu lahko stroškovne nosilce tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem zapisu se predlaga iz Knjižnih skupin – Konti.
  • Delovni nalog – vpišemo delovni nalog. Pri novem zapisu se predlaga iz Knjižnih skupin – Konti.
  • Referent – vpišemo referenta oziroma ga izberemo v Refrerentih. Na tem mestu lahko referente tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem zapisu se predlaga iz Knjižnih skupin – Konti.
  • Analitika – vpišemo analitiko oziroma jo izberemo v Analitikah. Na tem mestu lahko analitike tudi vnašamo, popravljamo oziroma brišemo. Pri novem zapisu se predlaga iz Knjižnih skupin – Konti.

Natisni