Verzija 2017.07

Sociala

·       Komisija: Na zavihkih za menjavo Oskrbe, Sobe, Tipa doma in Enote je dodan še Razlog menjave. Pogoj, da lahko izberemo razlog je, da najprej v Šifrante Sociale, podmeni Razlog menjave vnesemo razloge za menjave. Tudi na izpisu Aneksa lahko sedaj vidimo vzrok menjave, potrebno je le preko Nastavitve – Urejanje izpisov urediti predlogo Aneksa, tako da dodamo polja:

o    UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_ENOTE

o    UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_OSKRBE

o    UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_SOBE

o    UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_TIPA_DOMA

·       Socialna anamneza: Desno zgoraj je dodana kljukica »Prikaži vse«. Če izberemo to kljukico se na izpisu izpišejo vse 4 kategorije (socialna anamneza, zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija), če le obstajajo kakšni zapisi za izbranega uporabnika. Če ne obkljukamo »Prikaži vse« se na izpisu pojavi zgolj kategorija Socialna anamneza.

·       Poročila:

o    Poročila – Plačniki: dodano novo poročilo, ki omogoča pregled plačil za posameznega stanovalca v izbranem obdobju. 

·       Šifranti – Šifranti sociale:

o    Dodan šifrant Razlog menjave, kjer lahko vnesemo razloge za menjave oskrb, enot, sob, tipov doma, ki se uporabljajo na Komisiji na zavihkih za menjavo Oskrbe, Sobe, Tipa doma in Enote

o    V šifrantu Odhod dodana možnost deaktiviranja vnosov

Zdravstvo

·       Zdravstveni karton: 

o    V kolikor v Nastavitvah – Osnovni podatki obkljukamo možnost Fiziater in Psihiater se na Zdravstven karton povrneta zavihka Psihiater in Fiziater

o    zavihek Terapije: urejeno, da terapij, ki imajo že izdajo zdravil, ni mogoče izbrisati.

·       Šifranti:

o    Šifranti zdravstva:

-  ponovno vidna zavihka Fiziatrija in Psihiatrija

-  V šifrantu Kraj prehrane dodana možnost deaktiviranja vnosov

·       Poslovanje z zdravili:

o    Zaloga zdravil je dopolnjena tako, da se lahko spreminja poje Datum naročila in Število dni. Program preverja ali se datumi prekrivajo z že vnesenim zdravilo. Ob kliku na gumb Podaljšaj se datum poteka pravilno preračuna.

o    Urejen/Dodan izpis Zaloga zdravil, kjer se izpišejo zdravila padajoče glede na datum poteka. V preglednici se lahko omejimo s filtri tako na obdobje kot določeno zdravilo ali stanovalca. Izpiše se kar pripravimo v tabeli.

·       Poročila:

o    Poročila: povrnjen izpis Pregled psihiatrije

·       Generator poročil:

o    Dodan izpis Zaloga zdravil, kjer se izpišejo zdravila padajoče glede na datum poteka. Omejimo se lahko s filtri tako na obdobje kot določeno zdravilo ali stanovalca.

Delo

·       Socialno delo:

o    Dodatne storitve iz oskrbe – Dodatne storitve iz oskrbe 1: prikaz storitev omejen na maksimalno 2 pretekla meseca, enako kot stanovalci. Datuma ni možno spreminjati, da bi videli storitve opravljene tudi kasneje.

·       Zdravstveno delo:

o    Opisi, načrti in cilji: Desno zgoraj je dodana kljukica »Prikaži vse«. Če izberemo to kljukico se na izpisu izpišejo vse 4 kategorije (socialna anamneza, zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija), če le obstajajo kakšni zapisi za izbranega uporabnika. Če ne obkljukamo »Prikaži vse« se na izpisu pojavi zgolj kategorija zdravstvene nege.

·       Predajna knjiga:

o    Dodana možnost filtriranja po stavbi, podobno kot po oddelku.

·       Priprava ZN za obračun:

o    v tabeli prikazani le podatki za izbrano leto, ne prikazuje se več celotna zgodovina.

·       Fizioterapija:

o    Opisi, načrti in cilji: Desno zgoraj je dodana kljukica »Prikaži vse«. Če izberemo to kljukico se na izpisu izpišejo vse 4 kategorije (socialna anamneza, zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija), če le obstajajo kakšni zapisi za izbranega uporabnika. Če ne obkljukamo »Prikaži vse« se na izpisu pojavi zgolj kategorija fizioterapije.

·       Delovna terapija:

o    Opisi, načrti in cilji: Desno zgoraj je dodana kljukica »Prikaži vse«. Če izberemo to kljukico se na izpisu izpišejo vse 4 kategorije (socialna anamneza, zdravstvena nega, fizioterapija, delovna terapija), če le obstajajo kakšni zapisi za izbranega uporabnika. Če ne obkljukamo »Prikaži vse« se na izpisu pojavi zgolj kategorija delovne terapije.

Nastavitve

·       Osnovni podatki:

o    Odstranjena opcija »Hitri obračun«

o    zavihek Dodatno: Vrnjeni kljukici Fiziater in Psihiater

·       Brisanje uporabnika: narejena dodelava, da program vpraša Pri brisanju uporabnika program vpraša ali želimo umakniti njegovo prošnjo. Če kliknemo Da, se status prošnje postavi na U (umik), uporabnik se izbriše. Če kliknemo      Ne, se prošnja ne spremeni, uporabnik se izbriše. Če kliknemo Prekliči, se ne zgodi nič, uporabnik ostane

·       Urejanje izpisov:

o    na predlogo Aneksa, dodana polja v povezavi z dodanim razlogom menjave na Komisiji:

-  UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_ENOTE

-  UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_OSKRBE

-  UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_SOBE

-  UPORABNIK_RAZLOG_MENJAVE_TIPA_DOMA

POMOČ NA DOMU

·       Dodan izpis na formo Delo – Socialno delo – Poročila – Realizacija po izvajalcih – Izpis:

o    Izpis se prikaže na tak način, da je razdeljen po občinah, na desni strani pa sta dodana stolpiča z nedeljskimi urami in prazničnimi urami

 

DNEVNO VARSTVO

·      Recepcija – Prisotnost v dnevnem varstvu – Vnos v tabelo:  dodano, da je poleg koledarja, sedaj možno vnašati prisotnost v dnevnem varstvu tudi v tabelo. Če imate v osnovnih nastavitvah obkljukano, da opravljate obračun dnevnega varstva po urah, potem se tukaj pojavita dva stolpiča (ura od in ura do), drugače nista vidna. Ko so vnesene vse prisotnosti za obračunski mesec, je pred obračunom potrebno klikniti na »Pripravo za obračun«. Če nimate obračuna »po urah«, priprava samodejno napolni odhode (Recepcija – Odhodi/prihodi) za tiste dni, ko uporabnik NI prisoten.

 

Natisni