Preglednica 2. nivoja - podatki po serijah za skladišče/artikel

Preglednica 2. nivoja prikaza se imenuje »Pregled artiklov pred zapadlostjo uporabnosti do« in datum (uporabno do). Nad preglednico so prikazani: šifra, prva in druga vrstica naziva ter merska enota artikla izbranega v prvem nivoju.

Razvrščena je po šifri serije in šifri skladišča. Pod preglednico so prikazane vsote stolpcev »Količina zaloge« in »Vrednost zaloge«.

Nad preglednico so ikone za navigacijo po preglednici, za na navigacijo po nivojih poročila in za nastavitev filtra.

S klikom na gumb  - Nazaj (Alt N ali Esc) se vrnemo v preglednico predhodnega nivoja, če je ta prisoten.

Filter (Alt F) - s klikom na gumb   določimo filter za prikaz podatkov. Vrednost za filtriranje je lahko katerikoli stolpec v preglednici.

S klikom miške na nazivu prikazanega stolpca lahko razvrstimo prikazane podatke (naraščajoče ali padajoče).

Natisni