Verzija 2018.15.001

 • Sociala
  • Komisija – Kategorizacija sobe: Omogočeno brisanje spremembe kategorije sobe.
 • Delo
  • Odsotnosti – Vnos: Urejeno, da se napačno vnesena odsotnost lahko briše.
 • Obračun
  • Sociala:
   • Poročila: Na poročilu Rekapitulacija oskrbe – Splošna rekapitulacija se pravilno izpišejo vse obračunane oskrbe.
  • Zdravstvo – ZZZS datoteke:
   • Ob vstopu v formo se napaka ne pojavlja več.
   • Popravki dokumentov: Urejeno, da se pri popravkih računov pravilno prenašajo zapisi z obračunanim LZM.
  • Prenos v FRS: Urejeno, da se pri pripravi knjižb za račune plačane s trajnikom upošteva pravi datum valute. 
 • PND: Delo z dlančniki. Urejeno, da program zazna brisanje vnesene storitve. Brisana storitev se s sinhronizacijo ne prenaša v evidenco opravljenih storitev.

Natisni