Verzija 2018.08.001 z dne 29.06.2018

  • Inventure
    • Urejeno takojšnje osveževanje dejanske količine na preglednici vrstic popisnih list pri izhodu iz spreminjanja podatkov.
  • Pripomočki
    • V pripomočku Obračun FIFO je gumb »Potrdi« aktiven samo v primeru, da obstaja skladišče, ki se vodi po FIFO metodi in da je vsaj eno skladišče potrjeno za obračun.

 

Natisni