Verzija 2019.07.001 z dne 31.05.2019

  • Varnostni sistem: dopolnjen je varnostni sistem po zavihkih Šifranti, Obračuni in inventura ter Pripomočki.
  • Obračuni in inventura - Inventura – Knjiženje inventurnih razlik.
  • Urejen je  Dnevnik knjiženja inventurnih razlik, da je na izpisu zapisan vsak status ločeno.
  • Preglednica Inventure (Obračuni in inventura - Inventura - Vnos inventure) je   dopolnjena s Statusom inventure (Inventurni višek, inventurni manko, Izločitev).
  • Na vnosu Inventure je premaknjeno  polje Datum pridobitve desno od polja Šifra.
  • Opis spremembe, ki se jo naredi preko Inventure, se  zapiše v Tip sprememb. 

Natisni