Vnos inventure

Ob samem zagonu programa imamo na ekranu vidna vsa vnesena osnovna sredstva in drobni inventar z dejansko in knjižno količino. Če inventurna komisija ugotovi inventurni manjko ali višek, je potrebno za to osnovno sredstvo ali drobni inventar, z gumbom popravi zapis vnesti dejansko količino.

Dejanska količina je lahko izpolnjena  iz prenosa podatkov iz ročnih čitalcev, polnjena iz knjižne količine in popravljena pod spremembami (glej sliko).

Če je bilo temu sredstvu spremenjeno tudi nahajališče ga lahko popravimo. Dejansko ugotovljeno nahajališče vpišemo v polje Dejansko.

V kolikor ste inventuro opravljali z ročnim čitalcem lahko te podatke prenesete v program s klikom na ikono .Prav tako je možno iz ročnega čitalca prenesti tista OS, katera se je med inventuro odpisalo, to storimo s pomočjo gumba . Da se prenos lahko pravilno vrši, so potrebne pravilne nastavitve za uporabo ročnih čitalcev. Te nastavitve najdemo v Nastavitve. ().

S pomočjo gumba , lahko vsem osnovnim sredstvom kjer je knjižno nahajališče različno od dejanskega nahajališča, spremenimo nahajališče. S pritiskom na gumb Prenos nahajališč nam bo program na datum inventure zabeležil spremembo nahajališča na osnovna sredstva, kjer smo menjali nahajališča v preglednici inventure.

 

Z gumbom  lahko spremenimo status vsem prikazanim OS v tabeli. Odpre se nam okno, kjer izbiramo med statusi, ki so razvidni iz spodnje slike:

 

Natisni