Verzija 2017.13.003

Plačilni promet

Priprava plačilnih nalogov:

  • Odpravljena napaka pri pripravi plačilnih nalogov, ki se je pojavila v primeru, ko sta nalogodajalec ali prejemnik vsebovala v svojih podatkih opuščaj.

Uvoz izpiskov:

  • Odpravljena napaka, ki se je pojavila, pri povezovanju plačila z računom (povezava se ni vzpostavila) v primeru, ko je izpisek vseboval običajne račune in račune, ki se odplačujejo obročno.

Natisni