Stranke

Šifrant Strank je preglednica, ki prikazuje seznam vseh naših strank. Prikažemo jih v oknu Stranke, ki ga odpremo tako, da v meniju izberemo Stranke. Seznam strank lahko pregledamo glede na to, ali je stranka Aktivna, Neaktivna, Potencialni kupec ali dobavitelj oziroma ali ima stranka Sklenjen komercialni odnos. Vnašanje, popravljanje, brisanje, izpisovanje šifranta strank, uvoz ter izvoz strank, so natančneje prikazani v navodilih SAOPsf.

Natisni