Zapiranje deviznih postavk v DK

V programu Dvostavno knjigovodstvo odprte devizne postavke lahko zapiramo v Posrednem ali Neposrednem knjiženju in naknadno v obdelavi Zapiranje postavk, ki jo najdemo med Pripomočki.

Več na spodnji povezavi:

Zapiranje deviznih postavk v DK.pdf

Natisni