Verzija 2020.16.001 z dne 27.11.2020

Knjiga prejetih računov

  • Prejteti račun - Zavihek Prejemi - optimizira se prikaz zapisov v preglednici Zapis odvisnih stroškov
  • Preglednica prejetih računov - dopolnjen je uvoz eračunov - uvoz deluje skladno z nastavitvijo "Uvozi stoškovno mesto" iz eračuna na prejeti račun.

 

 

Natisni