Uvod

Ob aktiviranju zavihka se prikaže okno z izbirami:

Zahtevek za refundacijo nadomestil

Zahtevek ZPIZ za nadomestilo povračil za invalide II. kategorije

Plače in prispevki za starševsko varstvo

Natisni