Dodajanje novega vnosa dela delavca

Ob kliku na gumb  - Vnesi zapis (Insert) se odpre okno Delo delavca.

 

Okno je razdeljeno na več delov:

·      Glava

·      Zavihek »Delovni nalogi«

·      Zavihek »Opombe«

V glavi zapisa dela delavca se prikazujejo podatki o številki zapisa (številka se dodeljuje samodejno), šifri delavca (izbor iz šifranta delavca) in datumu dela (možnost izbire iz koledarja). V glavo vnašamo še podatke:

·      Kilometrina – vnesemo kilometre, ki jih je delavec ta dan opravil s svojim vozilom.

·      Koriščene ure – vpišemo kolikor ur za ta dan delavec koristi iz nabora presežka nadur v prejšnjih obdobjih.

·      Redni dopust – vpišemo število ur rednega dopusta.

·      Izredni dopust – vpišemo število ur izrednega dopusta.

·      Bolniške ure – vpišemo število bolniških ur.

·      Bolniške ure napotnica – vpišemo število ur bolniških ur po napotnici.

·      Ure za prerazporeditev – v kolikor obstaja povezava programa Delovni nalogi (DN) s programom Obračun plač zaposlenih (OPZ) in ima delavec v trenutku vstopa v okno saldo ur za prerazporedite, potem se ta podatek prikaže.

Natisni