Verzija 2019.04.002

Splošno

  • Urejeno odpiranje izpisov v iCentru.

Dvostavno knjigovodstvo

Dnevne obdelave - Posredno knjiženje - gumb Uvoz

  • Urejeno zaporedno uvažanje podatkov iz datoteke promet.w-1

Dnevne obdelave - Evidenčno knjiženje -  Knjiženje knjižb evidenčnih kontov

  • Urejeno knjiženje negativnih evidenčnih knjižb

 

 

Natisni