Verzija 2020.08.001 z dne 12.6.2020

  • VIES vpogled v datum kontrole in status na vnosni formi dokumenta.
  • Samoprijava
    • Dodana možnost samoprijave v primeru vnosa dokumenta, ki bi moral spadati v že zaključena pretekla obdobja.
    • Dodana možnost izpisa dokumentov, ki spadajo pod samoprijavo.
    • V primeru dokumentov, ki spadajo v samoprijavo se to odrazi tudi v pripravi datoteke za FURS (DDV-O.XML).

Natisni