Brisanje podatkov o prejemih

Celotne prejeme ne moremo vrisati. Brišemo lahko le posamezne vrstice in to vrstice, ki niso še bile knjižene. Če na prejemu pobrišemo vse vrstice, glava prejema ostane in s tem zaporedna številka prejema.

Natisni