Rekapitulacija blaga in davkov

Izpis je namenjen rekapitulaciji gotovinske prodaje.

Najprej se odpre okno Rekapitulacija blaga/davkov, kjer podamo podrobnosti za izpis.

V primeru na sliki so prikazane možnosti, ki so na voljo pri tiskanju.

 • Leto – vpišemo oziroma izberemo leto, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Poslovalnica – vpišemo oziroma izberemo poslovalnico, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Vrsta prometa – vpišemo oziroma izberemo vrsto prometa, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Datum - vpišemo oziroma izberemo obdobje, za katerega želimo podatke pregledovati.
 • Številka računa - vpišemo številke računa, za katere želimo podatke pregledovati.
 • Ločen prikaz računov po 82.čl.ZDDV – izberemo, če želimo ločen prikaz računov izpisanih po 82.čl.ZDDV in po 83.čl.ZDDV. V tem primeru se računi izstavljeni za t.i. davčne zavezance in končne potrošnike prikažejo ločeno, na koncu pa je potem še skupen prikaz vseh računov, kot če ne bi izbrali ločen prikaz.
 • Po davkih – izberemo ali se podatki po davkih prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Po blagu – izberemo ali se podatki po blagu prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Po načinih plačila – izberemo ali se podatki po načinih plačila prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Po popustih – izberemo ali se podatki po popustih prikazujejo , ali se ne  (kar je tudi privzeta vrednost).
 • Ločen prikaz računov po 82.čl.ZDDV – če želimo, da se rekapitulacija popustiv prikaže ločeno še po računih izpisanih po 82. in 83.čl.ZDDV.
 • Paragonski tiskalnik – izberemo ali se rekapitualcija izpisuje na paragonski tiskalnik, katerega imamo nastavljenega v POS opremi v nastavitvah programa. Izpis na paragonski tiskalnik , ali pa izpis na poljubne instalirane tiskalnike   .

Natisni